Landen:


Canada


Australië vanwege de vreselijke brandramp.